Weekly Fancying Trade - Knocked Up

Från inget värde till värdefull

Posted Oct. 15, 2015, 10:27 p.m. By tobey

Jag satt och tittade på ett program om en kvinna som hade fått tavlor av sin pappa som hade hittat dessa i tippen. Någon hade väl då tröttnat på dessa tavlor och nu kom en annan förbi och tyckte att dom var för vackra för att slänga. Dottern i sin tur tyckte om två av dem och den tredje fick då hamna en stund på vinden. En dag kom en man och ville se dessa tavlor och upptäcker att dessa tavlor har ett stort värde i sig. Dom börjar luska fram historia bakom dessa tavlor. Och den visar var väldigt intressant. En mycket duktigt man som visade sig vara den som var en av de få som målade på det sätt som han gjorde. Så tavlorna blev attraktiva.